Ansvar

Genom att donera till Kenya Projektet vid SSHL , är vi stolta över att säga att 100 % av de medel du donerar kommer att gå till våra projekt i Kenya som direkt påverkar de barn som vi hjälper. Om du bidrar med hundra kronor , kommer hundra kronor sändas till Mama Norah Education Center ,användas i kampanjen för Rent vatten eller hjälpa kampen mot fattigdom via våra vuxenutbildningar. Dessa är program som initierats av och finansieras genom Kenya Projektet vid SSHL.

Vi jobbar volontärt. Ingen i Sverige får betalt. Även våra professionella rådgivare såsom revisorer och arkitekter har alla varit volontärer eller sponsrats av externa bidragsgivare. Vi är stolta över effektiviteten i vårt volontärprogram. Vårt engagemang för att använda medlen klokt tillåter oss att minska bördan av fattigdom för föräldralösa och fattiga barn i Wagwe Kenya och att ge dem möjligheter att växa upp friska , utbildade och beredda att lyckas och bidra till samhället .

Vart går dina pengar?

Som sponsor kommer du att bli förvånad över hur mycket som kan åstadkommas med förhållandevis små medel. Ditt månatliga bidrag garanterar att våra fadderbarn erhåller förmåner och stöd som dramatiskt kan förändra deras liv . Vi gör detta möjligt genom att hålla de administrativa kostnaderna på frivillig basis så att 100 % av våra totala kostnader går direkt till de fördelar och program som hjälper till att stödja fadderbarn och deras gemenskap.