Skolans och föreningens styrgrupper

I Sverige

Styrelse

Elevstyrelsen

elevstyrelsen2

  • Presidents: Nathalie Strömberg, Annick Muselaers
  • Members: Emma Fadden, Siri Engström, Hilal Sezgin  Kristin Mercado, Alexandra del Socorro

I Kenya

Mama Norah

Mama Norah

Anställd personal