Vision

Vi vill skapa en medvetenhet bland våra elever hur de kan bidra till att förändra livet för många barn och ungdomar i ett av Kenyas allra fattigaste områden och samtidigt berika sina egna liv med erfarenheterna av ideellt arbete. Vi når visionen genom att arrangera olika information och insamlingsaktiviteter på och i anslutning till SSHL Sigtunaskolan Humanistiska Läroverk och i samarbete med andra skolor, organisationer och föreningar på hemmaplan. Därmed kan vi bidra till att uppfylla de av FN satta milleniemålen,

”Ingen kan göra allt men alla kan göra något”