Engångsdonation

För att klara framtida investeringar i infrastruktur såsom byggnader, toiletter, vattenförsörjning samt möjligheter till mathållning så tas alla bidrag med tacksamhet emot. Vi har givare genom testamentsförfarande/dödsbon etc, samt vi får löpande bidrag från välvilliga personer med stort hjärta som vill bidra till mat och undervisning för barn.

Stöd oss genom insättning av valfritt belopp till:
Bankgiro 860-1734,
Swish nummer 123 0927 913
Bankkonto SHB 6141-640377998.
Glöm inte att meddela oss din emailadress för framtida kontakt.