Integritetspolicy

Vi jobbar för din datasäkerhet. Dataskyddsförordningen (GDPR) gäller som lag i alla EU:s medlemsländer från och med den 25 maj 2018. Förordningen innebär stärkta rättigheter för den enskilde när det gäller personlig integritet.

Kenyaprojektet/Mama Norahs Education Center, värnar din personliga integritet och vill skydda dina personuppgifter på bästa sätt. Dataskyddsförordningen (GDPR) börjar gälla i alla EU:s medlemsländer den 25 maj 2018.

Förordningen innebär en skärpning av hur personuppgifter får behandlas och stärker dina rättigheter när det gäller dina personuppgifter. Vi vill att du ska känna dig trygg när du lämnar dina uppgifter till oss och vi vill vara transparenta i hur vi använder dem.

Kenyaprojektet använder endast personuppgifter som namn och e-postadress för att kunna skicka medlemsbrev, nyheter och allmän info. Vi säljer aldrig vidare information och använder aldrig den information vi har till annat än kommunikation med medlemmar och intressenter.

Denna säkerhetsinformation ger dig information om vad vi samlar in för personliga data och hur vi använder denna. Hur vi än samlar in den informationen genom vår hemsida, email, eller brev och genom personliga möten, så strävar vi alltid att upprätthålla största möjliga säkerhet för din personliga integritet.

Nyhetsbrev, Donationer och annan projektrelaterad information

Om du prenumererar på Kenyaprojektets nyhetsbrev, begär infomation om projektet, ger oss en donation, eller på något annat sätt interagerar med projektet, kommer vi eventuellt att samla in nanmn, adress, telefonnummer och epostadress och eventuellt födelseår, för att på ett korrekt sätt svara på eller hålla dig underrättad om projektets status. Om du ger oss en donation över projektets hemsida, använder vi oss av säker och krypterad onlinebetalning och insamlar därför nödvändig information. Vi behandlar all personlig data under säkra förhållanden och lämnar aldrig ut denna information.

Cookies

Vi använder inte cookies för att spåra data på vår hemsida.