SSHL´s personal stödjer personalen i Kenya

En stor del av personalen på SSHL går ihop och finansierar lönerna till personalen i Kenya.

Genom att gå ihop och donera en liten summa varje månad kommer vi att stötta våra kollegor vid skolan i Kenya. En lärare i Kenya tjänar motsvarande 600 Sek.

Mama Norah Education Center har nu två lärare, en bokhållare, en projektkoordinator och en säkerhets/nattvakt.

 


Posted on 06.12.2013 in Uncategorized