Skolans och föreningens styrgrupper

I Sverige

Styrelse

Elevstyrelsen

elevstyrelsen2

  • Ordförande: Fanny Wallman
  • Vice ordförande: Ulrika Bogren
  • Ledamöter: Majd Kajan, Max Berendonk, Siri Engström, Kristin Mercado, Alexandra del Socorro

I Kenya

Mama Norah

Mama Norah

Anställd personal

Wagwe Team