Vem är Mama Norah och hur har skolan vuxit fram?

Mama Norah

Mama Norah var den gamla matriarken i byn Wagve och hon hade ett stort hjärta. Som många äldre kenyanska kvinnor förväntade hon sig ett lugnt liv i hemmet men blev istället i 80 års åldern surrogatföräldern till föräldralösa och fattiga barn i byn. Ibland fann man så många som upp till 14 barn vid hennes middagsbord och hon tog hand om dem alla. Det var en kamp och med kärlek och generositet öppnade hon sitt hem för många.

Här är historien om hur skolan kommer till:

Hösten 2005 då Mama Norah,s dotter Alice arbetar som ekonomibiträde på Sigtunaskolans Humanistiska Läroverk (SSHL) pratar hon och hennes kollega Nina Plöen som arbetar som elevhemsföreståndare, om livet och sina olika förutsättningar och erfarenheter från två olika världar, det välbärgade Europa och det fattiga Afrika. Nina blev väldigt berörd när hon förstod det ansvaret som vilade på Alices axlar vad gällde hennes släktingar och syskons barn samt hennes gamla mamma Mama Norah. Nina i sin roll som elevhems-föreståndare, hade många samtal med sina elever och deras föräldrar då det

Alice och Hulda och projektets födelse

Alice och hennes storasyster Hulda fick lämna Kenya för att hjälpa familjen och tjäna pengar i Sverige.

I det internationella gymnasieprogrammet ingår att man skall arbeta med välgörenhet i någon form för att få ut sin examen och det är inte helt lätt att hitta verksamheter för att kunna göra detta.

Då både Alice och Hulda jobbade på SSHL vid den här tidpunkten väcktes idén om att starta ett projekt där gymnasieeleverna vid SSHL genom olika välgörenhetsarrangemang skulle samla in pengar för att stötta de föräldralösa barnen som Alice och Hulda ansvarade för.

Idén väcktes I februari 2006 och arbetet började med fokus på att stötta 2 flickor, Agnes och Diana med deras skolpeng. Eleverna på SSHL kände omedelbart ett starkt engagemang och föreningen Kenyaprojektet vid SSHL startades.

2 år senare var runt femtio elever från skolan engagerade i projektet och man kunde då finansiera skolavgifterna för 8 barn i Kenya. Dessa elever gick då på gymnasiet på internat till en kostnad av ca 4000 sek per barn och år.

Detta fungerade fantastiskt bra. 2011 började tanken ta form att starta en förskola för de föräldralösa och fattigaste barnen i Alice och Huldas hemby Wagve som ligger i en av de fattigaste regionerna i Kenya. Förskola i Kenya är inte gratis. Detta gör att de fattigaste barnen inte går i förskola och halkar därigenom efter i skolan redan från start. Forskning visar att det bästa sättet att bryta fattigdomen framförallt hos flickor är att försöka hålla dem kvar i skolan så länge som möjligt.

Mama Norah´s Education Centre

2011

Projektet fick en större donation på våren och man kunde då börja undersöka möjligheterna att få starta en förskola och att hitta mark att uppföra den på. I november samma år var tomten inköpt och Nina besökte då Kenya för första gången tillsammans med Alice. Nu startades kampanjen “Buy a brick” to build a School. Eleverna sålde fiktiva tegelstenar i form av ett certifikat för 100 kr st.

2012

I november kunde vi sätta spaden i marken och börja bygga vår förskola.

2013

I juni reste Nina och Alice till Kenya med 10 gymnasieelever från SSHL som var med och hjälpte till med bygget. Skolan stod helt klar och invigdes till läsårsstarten 4 januari 2014. Då hade vi fyrtio elever fördelade på 3 olika förskoleklasser i ålder 4-6 år.

2014

Under våren reste Nina med en ny grupp elever till skolan i Kenya och installerade ett vattenreningsfilter samt mulltoaletter. Detta skedde i samarbete med en av de elever som år 2006 var med den grupp elever som startade projektet och nu var verksam med sitt företag som bl a arbetar med vattenrening i Kenya. I oktober 2014 reste Nina dit med en tredje grupp elever och denna gång var syftet att få elektricitet till förskolan. I sitt bagage hade de med sig en komplett solcellsanläggning som bl annat bestod av 2 st paneler som vardera var 170 x 100 cm stora. Två av eleverna gjorde detta som ett gymnasiearbete och deras handledare Rolf som också var med på resan skötte installationen. Nu hade skolan både rent vatten, hygieniska toaletter och elektricitet.

Då våra barn kommer från de allra fattigaste områden och är föräldralösa så är näringsbrist ett stort problem. Vi beslutade därför att servera frukost och lunch på skolan. Under det första läsåret lagades maten utomhus men nu hade skolan växt till sextio elever och planeras att växa dynamiskt med ca tjugo elever per år. Därför behövs det ett ordentligt kök för att möta framtidens behov. Under det kommande året byggdes ett kök då maten tidigare lagades utomhus. Eleverna får frukost och lunch under skoldagen. I oktober 2015 sattes också spaden i marken för ett till skolhus som skulle inrymma grundskolan.

2016

Under 2016 pågår skolbygget. Våra första grundskoleklasser är under den här tiden inhysta i provisoriska skolhus som bestod av plåtskjul. I samband med det årets resa i oktober startade SSHL-flickorna en flickgrupp i Wagve som kallar sig Empowered Girls. Gruppen består av tonårsflickor från byn och syftet med gruppen är att stärka flickorna gällande deras kunskapen rörande hälsa, sexualitet och mens. Gruppen visade sig vara viktig för dem och de fortsätter att träffas regelbundet.

2017

Första volontärresan med vuxna genomfördes i början av januari 2017. Fokus på personal och vidareutbildning.

Oroligheter pågår under valperioder i Kenya och därav blev elevresan i oktober 2017 inställd. Skolan var också stängd under perioder pga landets oroligheter. Dock fortsätter vi att bygga för att färdigställa de första klassrummen i det nya skolhuset. I september det året tas de första klassrummen i bruk.

2018

Vi inviger vi Bengt Casterud Memorial Library efter en minnesgåva från familjen Casterud. Ett välbehövligt och efterlängtat tillskott. Flera toaletter har också färdigställts då skolan nu får ökade krav eftersom vi har så många elever.

2019

Under hösten har den nya skolbyggnaden fått ett efterlängtat tak och en egen solcellsanläggning. Det läsåret går 140 elver på skolan.

Mama Norah avled 2017 men hennes ande lever vidare över skolan.